Naše lesy

Přepsáno z učebnice Úvod do ekonomie pro střední školy (Robert Holman, Dana Pospíchalová)
CHCETE VÍCE LESŮ? NEŠETŘETE PAPÍREM!

Myslíte si, že sběrem starého papíru nebo používáním obálek z recyklovaného papíru zabraňujete úbytku lesů? Jste na omylu. Je to právě naopak.

Zamyslete se nad tím, jak souvisí třeba spotřeba pečiva s rozlohou orné půdy. Když lidé začnou jíst více pečiva, zvýší se poptávka po pšenici a také cena pšenice. Zemědělci proto chtějí pěstovat více pšenice. Jak to mohou udělat? Osejí více půdy a zvětší se rozhloha pšeničných polí. Když naopak spotřeba pečiva klesá, klesá poptávka po pšenici a zemědělci osejí pšenicí méně půdy.

Co platí pro spotřebu pečiva a rozlohu pšeničných polí, platí právě tak pro spotřebu papíru a rozlohu lesů. Většina stromů se pěstuje pro papír. Když klesne spotřeba papíru, klesne poptávka po dřevu i cena dřeva. Sníží se počty vysazovaných stromů a zmenší se rozloha lesů. Část lesů se přestane vyplácet a majitelé přemění lesní půdu na jiné účely - například na stavební parcely.

Lidé, kteří si myslí, že šetření papírem a dřevem udržuje velkou rozlohu lesů, podléhají klamu - pokládají lesy za panenský zdroj přírody, jakým jsou třeba pralesy v povodí Amazonky. Jenže naše lesy jsou kulturou, která za svou existenci vděčí právě hospodářskému růstu - růstu, který vytváří poptávku po dřevu a po papíru.

Zpět

RSS | Copyright by Iva Hromková