Frederick Douglass o otroctví v USA, 4. července 1852

SLYŠÍM TRUCHLIVÝ NÁŘEK MILIONŮ

Úryvek z projevu amerického abolicionisty, politika a spisovatele, který utekl z otroctví. Byl prvním černochem, který kandidoval na post víceprezidenta USA, neúspěšně.

Rád bych zde, spoluobčané, poukázal na otroctví v Americe. A podíval se na tento den a jeho zvláštnost z pohledu otroka. Stojím zde jako muž v poutech se všemi křivdami, které na mně byly spáchány. Neváhám prohlásit z hlouby své duše, že se mi nikdy nezdál charakter a chování tohoto národa černější než právě tohoto čtvrtého července. Ať už se podíváme na prohlášení učiněná v minulosti nebo na tvrzení pronesená v současné době, ráz tohoto národa je stále stejně ohyzdný a odporný. Amerika nás klamala v minulosti, v přítomnosti a bude nás klamat i v budoucnosti. Stojíce zde před Bohem ve jménu podrobeného a krvácejícího otroka se, ve jménu lidskosti, která je potupena, ve jménu svobody, která je spoutána a ve jménu Ústavy a Bible, které jsou zneváženy a pošlapány, odvažuji zpochybnit a odsoudit se vším důrazem vše, co napomáhá a podporuje otroctví – ten velký hřích a hanbu Ameriky!
...

Není snad třeba dokazovat, že je špatné dělat z lidí zvířata, okrádat je o jejich svobodu, nutit je pracovat bez platu, bránit jim, aby se stýkali se svými bližními, tlouci je holí, mrskat je bičem, spoutat jejich končetiny pouty, lovit je pomocí psů, prodávat je, rozdělovat jejich rodiny, vyrážet jim zuby, pálit je na kůži a mořit je hladem, aby byli poslušní a pokorní ke svým pánům.
...

Na co je otroku váš čtvrtý červenec? Odpovím: je to den, který mu, tak jako žádný jiný den v roce ukazuje, že je neustálou obětí velké křivdy a krutosti. Pro něj jsou vaše oslavy jen klamem; vaše oslavovaná svoboda jen bezbožnou výsadou; vaše národní velikost jen nabubřelou marností; vaše modlitby a chvalozpěvy, kázání a díkůvzdání se vší tou vaší náboženskou okázalostí a vážností jsou pro něj pouhou nabubřelostí, podvodem, klamem, bezbožností a pokrytectvím – pouze tenkou rouškou snažící se zakrýt zločiny, které by zneuctily a za které by se styděl i národ surovců. A v tento okamžik není národa, který by byl více vinen způsoby a jednáním tak urážlivými a krvavými jako Spojené státy.
...

Jděte kamkoli, hledejte kdekoli chcete, projděte všechny monarchie a země, kde vládl nebo vládne despotismus, projděte celou Jižní Amerikou a až naleznete neúctu a kruté zacházení, tak je porovnejte se zvyky a způsoby tohoto národa. A poznáte, stejně tak jako já, že většího barbarství a nestydatého pokrytectví, jakého je v Americe, nelze jinde najít.

Zpět

RSS | Copyright by Iva Hromková