Desatero vedúceho

17. červenec 2007

Zítra v deset, no jo už je to pravda, odjíždím vstříc slovenských vrcholkům a pahorkům... Abyste měli představu, co mě tam, jako oddílovou vedoucí čeká, rozhodla jsem se sem přepsat Desatero vedúceho, které nám dala agentura zprostředkovávající tábor. Je to slovensky a místy je to dosti vtipné...

 1. Úloha vedúceho nesmie posobiť ako "práca", ale ako náhrada rodiča. Vedúci, ako dobrý kamarát musí byť vnímavý, vypočuť dieťa, alebo pochopiť ho a poradiť mu v každej situácii. Do tábora prichádza preto, aby deťom poskytol čo najviac zábavy a poučenia. Nastupuje v dobrej nálade, vlastné problémy nechá doma, v maximálnej možnej miere sa venuje deťom. Vedúci sa zabávajú v zásade spolu s deťmi na denných či večerných programoch, rozhodne nie vo dvojici ale po nociach. Je to zodpovedná a náročná úloha a nie každý človek je na ňu predurčený. Vedúci, ktorý všetok svoj čas nevenuje deťom, može byť z tábora odvolaný bez nároku na odmenu. Vedúci je v tábore hodnotený aj podľa toho, či naučí deti prichádzať včas na nástupy, udržiavať poriadok na izbách, udržiavať disciplínu pri nástupoch a programoch.
 2. Ak vzniknú medzi vedúcimi akékoľvek problémy, v žiadnom prípade ich neriešia v prítomnosti detí.
 3. V plnej miere rešpektuje príkazy a nariadenia hlavného vedúceho tábora. Prácu HVT nekritizuje poza jeho chrbát, ale všetky svoje pripomienky a rozdielne názory vysloví na porade alebo iným vhodným sposobom priamo kritizovanému.
 4. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo problematických a sporných rozhodnutí hlavného vedúceho, alebo jeho neochoty riešit daný problém, je každý oddelový vedúci povinný informovať zamestnávateľa CK PRIMA LETO, nakoľko všetci vedúci sú v rovnakej miere zopovedný za bezproblémový chod tábora.
 5. Väčšie problémy vo svojom oddiely okamžite konzultuje a rieši s pomocou HVT.
 6. Každú voľnú chviľu využíva na to, aby sa venoval svojmu oddielu. Deťom rozpráva svoje zážitky s skúsenosti, aby získal ich sympatie, je k nim priateľský, a pripade zvedavosti ich poučí. DeŤom v oddieli sa venuje každému rovnako, nikoho neuprednostňuje. Veľkú pozornost venuje príznakom šikany.
 7. Každý vedúci si do tábora pripraví bojové pokriky, detské vtipné názvy pre svoj oddiel, svoju prezývku, čo najviac krátkych hier na chvíle voľného času, pre menšich rozprávky.
 8. Vedúci si nezabudne pribaliť baterku, zápalky, vreckový nožík, sviečky, doplnky podľa zamerania tábora, staršie oblečenie aj oblečenie na večerné programy. Vedie si zápisník na evidenciu svojich detí, evidenciu vreckového, na poznámku k programu.
 9. Do tábora nastupuje s tričkom s logom prima leto. Zamestnávateľ (CK) ho poskytne zdarma - slúži k označeniu vedúcich. V pripade ak nebude mať tričko obelečené pri preberaní a odovzdávaní detí, celotáborových hrách a výletoch, musí ho uhradiť, resp. mu bude odpočítané z odmeny.

Základné povinnosti oddielového vedúceho - výběr

 1. VRECKOVÉ: Po prevzatí všetkých detí od rodičov preberie do úschovy od detí všetky peniaze nad 100,-Sk + drahé veci. Každému dieťaťu vedie vo svojom zošite, prípadne na obálke s peniazmi evidenciu príjmov a výdavkov. Prvný večer pri oboznamovaní účastnikov s táborovým poriadkom upozorní deti na výhody úschovy peňazi a drahších vecí. Zostatok vreckového odovzdá vedúci deťom v deň odchodu.
 2. UBYTOVANIE: Ubytuje deti na izbách, ktoré mu pridelil HVT podľa toho, kto s kým chce byť ubytovaný. Malým deŤom pomože vyložiť batožinu, topánky odložiť na určené miesto. Oddielový vedúci je vždy ubytovaný čo najbližšie k svojmu oddielu!. Kontroluje, aby deti na ďalší deň nekonzumovali potraviny prinesené z domu, ktoré možu byť pokazené.
 3. vEDÚCI MUSÍ NAUČIŤ SVOJ ODDIEL: prisť včas na nástupy, dodržiavať disciplínu na nástupoch a programe, udržiavať poriadok vo svojej izbe.
 4. STRAVOVANIE A HYGIENA: Pri nástupe ukáže deťom, ako si majú upratovať izbu a postele. Kontroluje, aby se pravidelne ráno a večer umývali (tvár, krk, ruky, nohy, zuby) a aspoň 2x počas tábora osprchovali. Po rannej hygiene skontroluje čistotu izieb a poriadok v skrinkách (vynesený koš, ustlané postele, vyvetraná izba, upratané osobné veci). Malým deťom pomože s upratovaním. Poverí vždy jedno dieťa - vedúceho izby, ktoré bude zodpovedať za izbu ako celok - za poradok a čistotu, zamykanie dverí v tých chatkách, kde je to nutné.
 5. STRAVOVANIE: Na stravu nastupuje spoločne so svojim oddielom, dozerá aby si deti umyli ruky, stojí pri výdaji stravy pre svoj oddiel a prociu si prevezme ako posledný. Stravuje sa pri stole spoločne so svojimi deťmi a dozerá nad ich stravovaním. POZOR! Ak sa vedúci nestravuje pri stole so svojimi deťmi stráca nárok na odmenu.
 6. ODPOČINOK: Poobednajší odpočinok nie je pre vedúcích, ale pre deti! Oddielový vedúci počas odpočinku deti zabezpečí, aby nebehali po chodbách, balkónoch, ale zdržiavali sa na izbe - pripravuje s nimi program na poobede a večer. Deti možu odpočívať, čítať, hrať spoločenské hry, písať rodičom. Pod zámienkou kontroly pravopisných chýb dozrie, aby deti nepísali domov nepravdy a výmysly.
 7. VEČIERKA, ZDRAVOTNÝ STAV ODDIELU: Každý večer kontroluje zdravotný stav detí. Dohliada na užitie liekov. Pozor na klieštie! Každý večer si deti sami kontrolujú hlavu a vlastné telo. Pred spaním sa oddielový vedúci porozpráva s deťmi o prežitom dni, problémoch a starostiach, pochváli ich výsledky, upozorní na nedostatky. Na každej izbe dieťa uloží spať a zhasne svetlo.
 8. DISCIPLÍNA: Upozorní deti, aby nebúchali dvermi, nesedeli na oknách a nevylievali z nich vodu, aby odpadky a papierky z cukrikov hádzali do košov. Upozorní na to, že posteľná bielizeň sa nesmie používať na prípravu karnevalových masiek a oné účely. Každú sposobenú škodu musia po informovaní rodičov zaplatiť. Staršie deti nesmú v noci strašiť malé deti. Vedúci upozorní na spláchnutie WC, aby do misy nevhadzovali veľa papiera.
 9. PRÍSNÝ ZÁKAZ FAJČENIA A ALKOHOLU: Kto túto podmienku účasti poruší, musí na náklady rodičov z tábora odísť (vedúci infromuje telefonicky rodičia o porušení táborového poriadku a vyzve ho, aby si prišiel pre dieťa. Ak nepríde, oddielový vedúci zabezie dieťa miestnym autobusovým spojom domov a dá si podpísať tlačivo o odovzdaní dieťaťa.)

Ještě byste jeli;-)?

Zpět

RSS | Copyright by Iva Hromková